1/32 1/4/06 1:58 PM DSC_3731

Mens vi var på juleferie på Røros, hadde vi to dager i et skitrekk i Sverige.
JAlbum 3.3